Menu Zamknij

ĆWICZENIA I KONTROLE OBSZARÓW LEŚNYCH NA TERENIE POWIATU NAKIELSKIEGO.

W związku z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka Komenda Powiatowa PSP w Nakle zintensyfikowała czynności na obszarach leśnych. Przeprowadzając kontrole operacyjne oraz ćwiczenia w Nadleśnictwach Bydgoszcz, Szubin oraz Runowo zwiększa się tym samym bezpieczeństwo pożarowe. Narastający w ostatnim czasie stopień zagrożenia pożarowego na terenach zalesionych oraz powstające pożary zmuszają do prewencyjnego działania Państwową Straż Pożarną oraz Lasy Państwowe. Powyższe czynności mają na celu m.in. określenie stanu i poprawę dróg i dojazdów pożarowych. Poprzez ćwiczenia lokalizuje się źródła takie jak punkty czerpania wody i hydranty oraz możliwość pozyskania z nich środka gaśniczego. Kontroli poddawane jest również wyposażenie baz sprzętu do gaszenia pożarów w lasach.

tekst: kpt. Bartosz Walkowiak
zdjęcia: KP PSP Nakło