Menu Zamknij

Jednostki OSP

Jednostki ochotniczych straży pożarnych odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej. Wspomagają Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Nakle nad Notecią i w Szubinie podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz są siłami tzw. “pierwszego rzutu”, na terenach oddalonych od JRG.

Terenem działania jednostek ochotniczych straży pożarnych „spoza systemu” są miejscowości będące ich siedzibą, a jednostek należących do struktur ksrg – teren całego powiatu. Swoją działalność ochotnicze straże pożarne opierają na społecznej pracy jej członków czynnych, wspierających, honorowych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki szkoleniom i ćwiczeniom organizowanym przez Państwową Straż Pożarną przy współpracy organów administracji terenowej mogą podnosić swój poziom wyszkolenia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi poprzez:

·         prowadzenie szkoleń oraz ewidencjonowanie wyszkolenia członków OSP,

·         organizowanie ćwiczeń terenowych i obiektowych,

·         współorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych, pokazów, Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

·         doradztwo techniczne w zakresie zakupów sprzętu pożarniczego i pojazdów,

·         pomoc merytoryczna podczas tworzenia wniosków o dofinansowanie działalności statutowej OSP,

·         nadzór nad zakresem wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa,

·         udział w walnych zebraniach sprawozdawczych,

·         udział w posiedzeniach Zarządu Powiatowego ZOSP,

·         dysponowanie do działań ratowniczo-gaśniczych.