Menu Zamknij

KONTROLE GOTOWOŚCI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ W JEDNOSTKACH OSP

W dniach 02 – 15.04.2019 r. w jednostkach OSP powiatu nakielskiego przeprowadzone zostały wiosenne kontrole gotowości operacyjno-technicznej.

Powołana przez Komendanta Powiatowego PSP komisja oceniła gotowość do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych oraz przeanalizowano stan i potrzeby w zakresie wyposażenia jednostek OSP. Ponadto skontrolowano dokumentację eksploatacyjną pojazdów i motopomp, w tym dowody rejestracyjne pojazdów, świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu, sprawność techniczną, stan utrzymania i konserwację pojazdów oraz sprzętu pożarniczego, stan zaplecza technicznego, pomieszczeń garażowych i warsztatowych. Dodatkowo sprawdzona została wiedza druhów z zakresu parametrów taktyczno-technicznych samochodów oraz sprzętu, znajomości rejonu operacyjnego oraz taktyki ratowniczo-gaśniczej.

Materiał: Paweł Przybylski