Menu Zamknij

O bezpieczeństwie podczas okresu grzewczego

W dniu 22 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. odbyło się spotkanie nt. kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Spotkanie otworzył Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle n/Not. st.bryg. Franciszek Sobiechowski, który przywitał zaproszonych gości – przedstawicieli samorządu terytorialnego z powiatu nakielskiego, administratorów nieruchomości i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz kominiarzy działających na naszym terenie. Po przedstawieniu celu spotkania, mł. bryg. Marcin Jędrzyński omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym w okresie grzewczym, przypomniał o obowiązkach spoczywających na zarządcach i właścicielach budynków oraz przedstawił prezentację dotyczącą zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla. Następnie głos zabrał Mistrz Kominiarski Maciej Tubiszewski, który zaprezentował sprzęt, którym dysponują kominiarze oraz omówił zasady prawidłowej eksploatacji przewodów dymowych i wentylacyjnych.
Spotkanie cieszyło się z dużym zainteresowaniem i na pewno podniosło świadomość zaproszonych gości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego.